Premium europeisk roulette

Målet med spelet är att förutsäga var kulan kommer att stanna på rouletthjulet.

Hur man spelar:Bordet och dess funktioner

Ett Roulettebord består av två delar – Roulettehjulet och Roulette-layouten. Roulette-layouten är den yta på bordet där spelare lägger sina spel. Det här bordet använder den europeiska layouten som har en ensam nolla. Roulettehjulet består av nummer mellan 1 och 36, varannan röd varannan svart, plus nollan som är grön.

Du kan ändra färgen på roulettebordet genom att klicka på knappen Färg (se knappsektionen nedan). Dessutom kan du skifta mellan olika utseenden av roulettebordet - standard- och splitläge - genom att klicka på knappen Utseende. Du kan också välja riktning hjulet snurrar åt mellan medurs och moturs genom att klicka på knappen Riktning.

Racetrack

Racetrack är en utökad del av Roulettelayouten som gör det möjligt att lägga följande satsningar på motsvarande sektion på "the Racetrack" – satsningarna: Tier, Orphelins, Voisins du Zero och Neighbours. Mer information om dessa termer på satsningar hittar du i Premium europeisk roulette Regler -sektionen.

Favoritsatsningar

Du kan spara upp till fyra set av satsningar som dina favoritsatsningar, och som du sedan kan placera på bordet med bara ett knapptryck.

För att spara en satsning, placera ett antal marker på vilken position som helst på bordet, klicka sen på knappen Favoritsatsningar (se knappsektionen nedan) och klicka på någon av knapparna Spara satsningar. När du sparar en satsning ändras den knappen till Satsning 1-4. Genom att klicka på någon knapp som tillhör en sparad satsning lägger du ut samma antal marker på samma satsningspositioner som bordet såg ut när du sparade satsningen.

Om du har sparat fyra favoritsatsningar behöver du först rensa en av satsningarna för att kunna spara en ny favoritsatsning i dess ställe. För att rensa en satsning, klicka på knappen X bredvid satsningen du vill ta bort.

Fler satsningar

Dialogrutan "Fler satsningar" innehåller ytterligare satsningsalternativ som gör det möjligt att snabbt lägga flera spel med bara ett knapptryck.

Historik och statistik

Historikpanelen visar de senaste snurrarnas resultat. Den visar även hur stor del av bordet som är täckt av satsningar, och visar hur många procent av roulettehjulet som är täckt vid en viss tidpunkt.

Resultatfördelningen över en längre tidsperiod hittar man i statistikpanelen. Klicka på knappen Statistik (se knappsektionen nedan) för att kika till statistiken. Panelen presenterar en annan framställning av roulettehjulet, där nummersektorerna har gjorts om till ett stapeldiagram. Ju större diagrammet för ett nummer är, desto fler gånger har numret snurrats fram i jämförelse med andra nummer på det hjulet. Genom att klicka på ett nummer i statistiken lägger man till en marker med det värdet till satsningen på det numret. Genom att skift-klicka tar man bort en marker av det värdet från satsningen på det numret.

Mittenpartiet av roulettehjulet visar fördelningen på rött, svart och grönt (dvs. 0 ) för den statistikperiod man valt. Genom att föra muspekaren över mittenpartiet får man fram ett verktygstips som visar den exakta procentfördelningen.

Autospel

Funktionen ger dig två olika lägen av autospel - enkel och avancerad. I det enkla läget (simple) kan du välja antalet gånger du vill spela. I det avancerade läget (advanced) kan du ställa in stoppvillkor vid stora vinster eller sammanlagd saldoförändring - utöver att välja antalet spelomgångar på rad.

För att använda dig av autospela behöver du ha placerat en satsning på bordet; en identisk satsning kommer automatiskt placeras i varje efterföljande omgång under autospelläget (om bordet har en timer och satsningarna behöver bekräftas, kommer även denna satsning att bekräftas på direkten i början av varje ny omgång). Så snart du har placerat en satsning som du vill använda under autospel, klicka på autospelsknappen och välj sen antalet omgångar för att starta valt antal autospelomgångar i enkelt läge på direkten; om du väljer avancerat läge kommer autospel växla till avancerat läge där du kan välja ytterligare inställningar för ditt autospel.

Det avancerade läget innefattar följande stoppvillkor som kommer stoppa autospelet även om antalet snurrar inte har nåtts. Kryssa i rutan bredvid villkoret för att aktivera det.

För att sätta igång autospel i avancerat läge, klicka på knappen Starta. Under autospel ändras knappen Starta till Stoppa som stoppar autoplay när den klickas på. Notera att det endast är möjligt att ändra antalet snurrar medan autospel är aktivt; det är inte möjligt att ändra stoppvillkoren. För att ändra stoppvillkoren måste autospelet ha stoppats.

Notera att om bordet har en timer så kommer alla obekräftade satsningar att bekräftas direkt när autospelet startas.

För att stänga ner det avancerade autospelläget och fortsätta spela manuellt, klicka på knappen x på autospelsfliken.

Betfair Casino kan inaktivera autospelsfunktionen för ett bord. I detta fall visar sig inte knappen Autospel i spelfönstret och autospelsfunktionen kommer att vara otillgänglig.

Tillbaka till spelaren

I teorin är den procentuella återbetalningen (RTP) 97,30%.Knappar:

Växla mellan standard- och splittskärm.

Color

Ändra färgen på bordslayouten.

Ändra riktning som hjulet snurrar åt.

Show/Hide Racetrack

Visa eller göm racetracken. Den här knappen är endast tillgänglig i splittskärm.

More bets

Öppna dialogrutan Fler satsningar.

Stats

Öppnar panelen för Statistik.

Favourite

Öppnar dialogrutan för Favoritsatsningar.

Autoplay

Starta ett antal autospelsrundor i enkelt läge eller byt till avancerat autospelsläge.

Bekräfta Satsning

Konfirmera de satsningar som har blivit placerade på bordet.

Rensa Insatser

Rensa bordet från alla obekräftade insatser.

Spela Igen

Gör samma satsningar som i din föregående omgång.

Spela

Snurra hjulet. Under en snurr ändras sig snurraknappen till stoppknappen som stoppar snurranimationen och visar resultatet direkt.

Stoppa

Stoppar snurranimationen och visar resultatet direkt. Betfair Casino kan komma att inaktivera möjligheten att använda sig av denna knapp.

Satsa om och spela

Gör samma satsningar som i föregående omgång och snurra hjulet.

Omsatsa och bekräfta

Placera samma satsning som i föregående runda och bekräfta satsningarna.

Dubbla

Dubbla alla insatser på bordet.

Dubbla & Snurra

Lägg den dubbla satsningen av ditt föregående spel och snurra hjulet.

Dubbla & Bekräfta

Placerar den dubbla satsningen av föregående runda och bekräftar satsningarna.

Ångra

Ångra ditt senaste kommando; rensa satsningarna som placerats eller placera ett spel som tagits bort igen.

Observera: En del knappar är inte inkluderade i tidtagningsläget och en del är inte tillgängliga utan en timer.


Casinots verktygsfält

I den övre och undre delen av spelfönstret finner du casinots verktygsfält. Dessa verktygsfält innehåller ett antal menyer och knappar som låter dig ändra klientens inställningar eller utnyttja de olika funktionerna som finns i casinoklienten.

Det nedersta verktygsfältet innehåller följande:

Saldo

Spelfönstrets saldo Detta är den totala mängd pengar du kan spela för i aktuellt casinospel, bestående av ditt saldo av Riktiga Pengar och tillgängliga bonusar för spelet. Läs mer om spelspecifika bonusar här.

Kassa

Genom att klicka på den här knappen öppnar du kassafönstret där du kan göra insättningar och uttag, se din transaktionshistorik etc.

Gratissnurrbonus

Ikonen visas endast i spel där du har tillgängliga Gratissnurr. Klicka på ikonen för att öppna Panelen för Bonusgratissnurr. Läs mer om spelspecifika bonusar här.

Golden Chip Bonus

Ikonen visas endast i spel där du har Gyllene marker-bonusen tillgänglig. Klicka på ikonen för att öppna Gyllene marker-menyn. Läs mer om spelspecifika bonusar här.

Det övre verktygsfältet innehåller följande:

Spel

Bredvid den här ikonen är snabbstartmenyn. Dra musen över en kategori för att se vilka spel som finns tillgängliga i just den kategorin. Klicka på ett spel för att starta det spelet.

Game Master

Game Master är en funktion som ger dig möjlighet att hitta ditt nästa speläventyr! Den består av olika spelkategorier från vilka du kan välja spel att spela.

För att öppna Game Master-fönstret, klicka på . Om kampanjbannern för Game Master visas, klicka på bannern för att öppna Game Master-fönstret.

Om en kategori består av fler spel än som kan visas på samma gång, kommer pilknapparna att visas när du för muspekaren över kategorin. Klicka på pilknapparna för att navigera genom spelen.

När du hittar det spel du önskar, klicka på motsvarande spelikon för att starta spelet.

Klicka på ‘X’-ikonen för att lämna Game Master.

Favoriter

Dra musen över den här ikonen för att öppna favoritmenyn. Menyn innehåller följande:

  • Ladda ner - Öppnar sidan där du kan nå den nedladdningsbara versionen av casinoklienten.
  • Pryl - Öppnar sidan där du kan ladda ner casinomanicken för Windows Vista eller Windows 7. Klicka här för att ta reda på mer om denna inrättning.
  • Mobilapp - Öppnar sidan där du kan ladda ner spelet till din mobiltelefon. Detta alternativ är endast tillgängligt om mobilversionen av spelet existerar.
Ljud på/ av
Ljudvolym

Genom att klicka på den här knappen aktiverar/inaktiverar du ljudeffekterna.

Dra musen över ljudikonen för att öppna ljudpanelen, där du kan ställa in volymen.

Meny

Dra musen över den här ikonen för att öppna verktygsmenyn. Menyn innehåller följande:

  • Spelhistorik - Öppnar spelets historikmeny där du får detaljerad information om de senaste spelomgångarna. Observera att historiken inte är tillgänglig i övnings- och inkognitoläget.
  • Alternativ - Öppnar alternativrutan där du kan ändra olika spelinställningar. Klicka här för att lära dig mer om alternativ.
  • Hjälp - Öppnar hjälpartikeln som du läser just nu.
Maximera

Genom att klicka på den här knappen ändrar du spelet till fullskärm.

Avsluta

Genom att klicka på den här knappen stänger du ner spelfönstret och återgår till Meny.Om flerspelsvyn är aktiverad för detta spelet så innehåller det övre verktygsfältet också följande knappar:

2-Spelsvy

Den här knappen öppnar 2-spelsvyn.

4-Spelsvy

Den här knappen öppnar 4-spelsvyn.

1-Spelsvy

Den här knappen avslutar flerspelsvyn och tar dig tillbaka till standardvyn.

Observera att det inte är möjligt att öppna mer än en instans av samma spel i flerspelsvyn.

Gadget bar

Gadgetfältet visas till höger om spelfönstret när minst en pryl är aktiverad. Klickar du på listan öppnas din Gadget bar. Din Gadget bar kan innehålla minispel och diverse specialerbjudanden. Endast en gadget åt gången kan vara öppen. Klickar du på en annan gadget stänger du den föregående.

Observation angående tekniska fel: Ett tekniskt fel annullerar alla betalningar och spel.

Anmärkning för nerkopplingar: Om du kopplas ner från Internet mitt i ett spel där du spelar för riktiga pengar (Real Money), vänligen återetablera din Internetuppkoppling och logga in igen på casinot. Du kan sedan klicka på knappen Historik för att se resultatet för din senaste runda.

Läs mer:

Om Utbetalningar
Premium europeisk roulette Regler